DSC03934_online.jpg

Lumlukka Price - TH

เปิดบริการทุกวัน (สอนฟรี มีอุปกรณ์ให้ใช้ครบ) - อายุต่ำกว่า 18 ปีราคาพิเศษ - Lady Day ทุกวันอังคาร (ผู้หญิงราคาพิเศษ) - โปรโมชั่นเช้าวันธรรมดาราคาพิเศษ - บริการถ่ายรูปฟรี! ทุกวันศุกร์

Lumlukka Logo Header.png

โปรโมชั่น

เพิ่มเพื่อน

ราคา

เงื่อนไข

  • ราคานี้รวมค่า เสื้อชูชีพ บอร์ดพื้นฐาน ค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  • ตั๋วเล่นหรือสมาชิกสามารถใช้ได้เฉพาะเจ้าของตั๋วหรือเจ้าของสมาชิกเท่านั้น ไม่สามารถให้ผู้อื่นใช้แทนและไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นใด้
  • การยกเลิกหรือคืนเงินสามารถทำได้หากตั๋วเล่นหรือสมาชิกนั้นยังไม่ได้เริ่มใช้เท่านั้น หากเริ่มใช้แล้วตั๋วเล่นหรือสมาชิกนั้นจะไม่สามารถยกเลิกหรือคืนเงินได้ ไม่ว่าจะบางส่วนหรือเต็มจำนวนก็ตาม
  • ตั๋วเล่นประเภทต่างๆสามารถเล่นได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งตามระยะเวลาที่ตั๋วกำหนด และไม่สามารถหยุดเวลาชั่วคราวได้ โดยจะเริ่มนับเวลาจากการลงเล่นครั้งแรก เช่น ตั๋วประเภท 2 ชั่วโมงจะหมดเวลาภายใน 2 ชั่วโมง ตั๋วประเภททั้งวันจะหมดเวลาเมื่อบึงปิด ตั๋วประเภท 1 อาทิตย์จะหมดเวลาใน 7 วัน
  • เพื่อความปลอดภัย ผู้เล่นทุกคนต้องสวมเสื้อชูชีพและหมวกกันน็อคตลอดเวลาที่เล่น (กรณีที่ผู้เล่นไม่ได้เตรียมหมวกกันน็อคมา สามารถเช่าได้ที่จุดบริการ)
  • ผู้เล่นทุกคนจะต้องลงทะเบียน เซ็นใบยอมรับความเสี่ยง และถ่ายรูป ตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อเป็นการประหยัดเวลาท่านสามารถทำการลงทะเบียนออนไลน์ได้ด้วยตนเองที่ปุ่ม “ซื้อตั๋วออนไลน์” ด้านล่าง ข้อมูลของผู้เล่นที่เราได้รับจากการลงทะเบียนนั้น จะไม่ถูกนำไปเปิดเผยให้แก่บุคคลที่สาม เว้นแต่ จะได้รับความยินยอมจากผู้เล่น หรือ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ทางการแพทย์ในกรณีฉุกเฉิน หรือ เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย
  • สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ผู้ปกครองจะต้องมาแสดงตัวและเซ็นใบยอมรับความเสี่ยงก่อนจึงจะลงเล่นได้

Powered by WakeSys